Jernbanen
Tordenkalven

Bestyrelse pr. 30. juni 2020

Bendt Thorup, formand

Per Cæsar Torp, næstformand

Bodil Nielsen, arkivleder

Jens Kr. Tolstrup, kasserer

Ole Rieks, sekretær

Suppleant: Ole Jensen

 

Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn blev stiftet i november 1969, som en del af Museumsforeningen for Farsø og Omegn. Senere blev vi en selvstændig forening.

Første selvstændige lokation var i ejendommen Søndergade 48 i 1976. I ejendommen var der samtidig turistkontor og mindestue for forfatteren Thit Jensen.

Efter ibrugtagning af nyt rådhus blev ejendommen Søndergade 48 afhændet til Lions Club, renoveret og lavet til museum for forfatteren Johs. V. Jensen.

Derefter fik Lokalhistorisk Arkiv lokaler i kælderen i den gamle administrationsbygning Torvet 1. Lokalerne i kælderen var meget dårlige, så arkivet blev flyttet til kælderen under det nye rådhus på T.H. Eriksensvej.

I dag har vi kontorlokaler og arkivalier samlet i stueetagen på Torvet 1 - meget fine lokaler i det gamle rådhus midt i byen.

Hvad gemmer der sig så i et lokalhistorisk arkiv? Det kan besvares med, at det er træk af Farsø by og omegns udvikling i tekst og billeder, der dækker den tidligere Farsø primærkommune.

Lokalhistorisk Arkiv drives som en forening med fem mands bestyrelse. Et medlemskab koster 100 kr. for enkeltpersoner og 125 kr. for virksomheder og husstande.

Arkivet modtager tilskud til lokaler, lys og varme fra Vesthimmerlands Kommune.

 
Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn | Torvet 1, st., 9640 Farsø  | Tlf.: 24 85 12 70 | lafarsoe@gmail.com