+45 24 85 12 70
Erhvervsudstillinger

 

Af: Per Lyngby

Gennem årene er der blevet arrangeret en del erhvervsudstillinger i Farsø. Den første store udstilling fandt sted i 1937 i byens søanlæg, hvor der til lejligheden blev bygget en stor udstillingshal på den vestlige side af søen.

Alene udstillingshallen var en attraktion i sig selv. Med en længde på 45 meter og en bredde på 13 meter var det en bygning af enanseelig størrelse. Til sammenligning er en håndboldbane 40 gange 20 meter. Ved indgangen til søanlægget blev der etableret en stor port, som arkitektonisk matchede med udstillingshallen. Foruden hallen blev også møllehuset i anlæggets østlige ende brugt til udstillingen - her kunne man bl.a. se opskriften på de berømte Kræn Spillemands Dråber.

Pressen skrev bl.a.: "Når mørket sænker sig over de naturskønne omgivelser, tager man teknikken til hjælp, og udstillingen hæver sig på de gloende pæle. Navnlig virker den gamle vandmølle ved bindingsværkshuset smukt med det fossende vand, der gennemlyses af elektriske pærer med automatisk skiftende farver.". 

Publikum strømmede til Farsø for at se udstillingen, som strakte sig over 10 dage i juni. Man havde håbet, at kronprinsparret, Frederik og Ingrid, ville komme til åbningen, da det netop var meddelt, at de ville modtage en folkegave i form af en jagthytte i Trend. De kom dog ikke i denne forbindelse, men kom et par år senere til en overdragelsesfest, som også fandt sted i søanlægget.

Højdepunktet kom Skt. Hans aften, hvor man havde inviteret bysbarnet Johannes V. Jensen hjem til Farsø som festtaler. Den berømte forfatter meldte dog afbud i sidste øjeblik (pr. telegraf) og i stedet måtte man i hast skaffe en erstatning i skikkelse af Kaj Munk. Efter pressens skøn var der omkring 15.000 mennesker i Farsø denne aften. I alt tiltrak udstillingen i omegnen af 30.000 gæster!

Det var Farsø Borger- & Håndværkerforening, der tog initiativ til den store udstilling, som blev arrangeret i samarbejde med Dramatisk Forening, Idrætsklubben, Selskabelig Forening, og Foreningen Søanlægget.

Den store udstillingshal, som var holdt i blåt og gult, blev revet ned efter udstillingen.

 

Erhvervsudstillinger i 1960’erne

Opsvinget i 60’erne satte igen gang i ønsket om at lave erhvervsudstillinger i Farsø, hvor det lokal forretnings- og erhvervsliv kunne udstille deres produkter og formåen.

Konceptet var dog lidt anderledes end i 1937, idet man nu begyndte at bruge nyopførte fabrikshaller hos de lokale erhvervsdrivende - typisk i forbindelse med nybyggeri, hvor udstillingen blev afholdt umiddelbart inden, at virksomheden selv tog byggeriet i brug.

Den første af den slags udstillinger fandt sted i 1966 hos fabrikant Havemose på Svoldrupvej. Der var tale om en erhvervs- og planteudstilling, som havde Farsø Borgerforening og Husmandsforeningen som arrangører.

I 1967 er der udstilling i den centrale del af Farsø, hvor bilforhandler Morten Nielsen lægger lokaler til i den nyopførte værksteds- og kontorbygning. Denne gang er det borger- & håndværkerforeningen og handelsstandsforeninger, der er arrangører.

 

I 1969 er det Torps smedeværksted, som lægger lokaler til. Firmaet er rykket ud fra C. R. Brix Vej i den centrale del af byen til et nyt industriområde i den sydlige del af byen. Her arrangeres der bil- og erhvervsudstilling, som besøges af omkring 5000 gæster.

 

Udstillinger i Farsø Hallen

I begyndelsen af 1970’erne får Farsø endelig sin egen idrætshal, og dermed har man en naturlig ramme om kommende erhvervsudstillinger. Med jævne mellemrum har der siden været holdt udstillinger i hallen, bl.a. 1977, 1983 og i 1989, hvor der blev arrangeret en udstilling i anledning af Farsø Handelsstandsforenings 25 års jubilæum.