Lokale Historier / Foulum Kirke
 
 
Jernbanen

Foulum Kirke

Her finder du to gode historier om Foulum Kirke.
 
Jakob Regnar, lærer i Foulum skrev i 1965 denne historie til "Historisk Samfund for Aalborg Amt - Fra Himmerland og Kjær Herred":
 
 
 
 
Kjeld Stephansen, bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn, skrev i 1986 denne historie til Farsø Avis:
 
 
 
 
 
Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn | Torvet 1, st., 9640 Farsø  | Tlf.: 24 85 12 70 | lafarsoe@gmail.com