+45 24 85 12 70
Husene på Bækkevej

Uddrag fra ”Barndoms- og livserindringer ved Marie Sørensen” Efterår 2018

Husene på Bækkevej:

1. hus

Det første par på vejen var Lisbeth og Evald Andersen. De solgte til Hanne og Niels Peter Hansen, som var vore gode naboer i mange år.

2. hus
Vores hus var det andet på vejen, som jo bare var en simpel grusvej. Vi havde hus nr. 3, men det blev senere ændret til nr. 5..

       Bækkevej 5

Vi købte grunden af Kristian Schou, han var gartner, og han havde forretning i Søndergade 50, der ligger lige ved siden af Johs. V. Jensens hjem.

Jeg husker ikke købsprisen, måske var det 800, kr. og på det tidspunkt, var en kæmpe arbejdsløn 50 øre i timen.

Hen på slutningen af krigen, måske var krigen slut, jeg kan ikke huske det helt. Men da blev der hårdt brug for lejligheder, og i det hele taget var der mange, der ikke havde noget at bo i.

Staten oprettede mulighed for at bygge arbejderboliger med statslån. Det ville vi søge om, og det skulle vi jo så bare begynde med i god tid, og vi fik lige med det samme at vide, at det kan I godt holde op med, for I har jo ingen børn. Det havde vi heller ikke, for det var det år, vi var blevet gift.  Vi begyndte at snakke om det, og det kunne vi jo hurtigt få noget gjort ved, så året efter havde vi et barn, og vi fik også tilbagemeldingen, at vi godt kunne komme i betragtning.

Vi begyndte at bygge sidst i 1945, det var et halvt års tid efter krigens afslutning.  Jeg kan godt huske lidt om, hvordan det var, for der var stadig mange ting, vi ikke rigtig kunne få, og det var alt fra cement og hvad der skal til sådan et byggeri. Vi fik begyndt i efteråret, og det blev så færdigt til, vi kunne flytte ind sidst i maj 1946, for det var jo en af de hårde vintre, vi skulle have overstået.

Der var jo stadigvæk stor efterspørgsel efter lejligheder, så vi kom i tanke om, at vi jo havde en overetage, som vi ikke havde brug for. Den brugte vi ikke, og der var to værelser deroppe, så der godt kunne bo en deroppe. Vi lejede ud til forskellige mennesker, bl.a. Ruth og Gunnar Poulsen.

Vi var ikke klar over de restriktioner, der var på arbejderboliger, men så kom der en mand inde fra staten og kontrollerede. Av for den. Så fik vi besked på, at enten skulle vi indbetale hele lånet, eller også skulle vi få lejerne ud. Så var vi nødt til at bede dem om at flytte.

                                               

Da vi købte grunden fik vi et ekstra stykke jord, fordi der skulle være en grusvej fra Søndergade ned til Bækkevej.

Da vi langt senere fik råd til at købe bil, ville vi bygge en garage til den, og den kunne kun være der hvor grusvejen var, så vi søgte om at lukke vejen af, og fik besked på at vejen hørte til vores grund, så vi kunne gøre lige som vi ønskede.

3. hus
Det var en barak fra flyvepladsen i Aalborg. Der blev udgravet kælder og støbt fundament og så blev barakken sat ovenpå. Det var Sjane og Kristian Præst der byggede det og boede der i nogle år. De flyttede til København og solgte det til Ginnerup.

Barakkerne blev lavet, mens vi var besat af tyskerne. De barakker var nogle udmærkede bygninger. De blev solgt, og jeg ved, at der i hvert fald er tre her i Farsø og det ene af dem er på Bækkevej.  Der er også et oppe på Tværvej. Bødker Anders Bernt fik også sådan et.

4. hus
Så kom der et hus mere lige over for vores hus. Det var Marie og Harry Christensen, der byggede det. Han fik bygget et udhus næsten lige så stort som stuehuset, for det var nemlig ikke ret stort. Han havde en hest og en fladvogn. Han kørte med varer og pakker ud til forretningerne i Farsø fra bl. a. stationen. Johanne Torp boede der i mange år efter.

5. hus
I Farsø var der en skomager, der hed Viggo Egelund, men da han blev syg med dårlige lunger, kunne han ikke blive ved med at tage alle trapperne, der hvor de boede, så de købte en grund på Bækkevej 8 og byggede et étplans hus. ca. 1950. Det er nu Kirsten Jørgensens hus .

6. hus  
Irene og Verner Nøhr byggede længst nede på Bækkevej på den anden side af vejen og solgte siden til Sigrid Thorsen.

7. hus
Dette hus byggede Ingrid og Knud Gert Graversen. Ingrid var Sigrid Thorsens datter.
 
 
Nederst på Bækkevej var der en trampet sti op til Søndergade, og den kunne vi bruge, når det var nogenlunde ordentligt vejr. Vi ville gerne bruge den året rundt, og derfor sendte jeg en anmodning til Teknisk Forvaltning med ansøgning  om at få lagt nogle fliser. Ansøgningen var skrevet på vers, den rimede, og det var mens Jette Thomsen var borgmester, for jeg skrev:

 
 
Det virkede, for kort efter, da vi kom hjem fra en tur til København, var stien lavet. 

 
Lige nord for Bækkevej ned mod mejerigrunden, har der altid været en græsmark. I mange år blev den brugt af Rudolf Vestergaard på Bakkegården til afgræsning af køerne. Hegnet, som vi kaldte det, var en herlig legeplads for børnene i nabolaget. Tit var der en sø midt på marken, og om vinteren var der så skøjtebane. Om sommeren blev der lavet håndboldmål af nogle rafter, og om dagen spillede børnene fodbold, og om aftenen kom de unge piger og karlene fra omegnen og spillede de drabeligste håndboldkampe.


         Karen og Rudolf Vestergaard, Bakkegården

 
Deres oldebarn, Anja Nissen, repræsenterede Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix i 2016. Hun er bosat i Australien.
 
 
 
                                    ------------------------------------------------
 

 
Maries datter Karen Margrethe Lyndrup tilføjer:                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Da Marie boede på Dr. Ingrids Vej (fra 2004 til 2016) ønskede hun også kommunens hjælp til at fjerne nogle træer  -  hun skrev og sendte derfor dette vers:

 


 
 


Så varede det ikke længe, før kommunens folk dukkede op, og Marie måtte være med til at udpege de træer og buske, der gjorde området for dystert.