+45 24 85 12 70
Morten Nielsen - del 1

Første del af en beretning om bilfirmaet Morten Nielsen i Farsø:

Firmaet Morten Nielsen

I mere end 100 år markerede det lokale firma Morten Nielsen sig  i Farsø - ikke mindst som en af egnens førende autoforhandlere med tilhørende værksted.


Morten Nielsens tjente som ung på lokale gårde, bl.a. på Hvanstrup og Gunderupgard. Han valgte dog ikke at blive ved sin læst, om man så må sige, da han flyttede til Sorø for at uddanne sig til skomager.  

Den 1. april 1893 vendte Morten Nielsen tilbage til Farsø, hvor han eteablerede sig som skomagermester under trange kår i installatør S.M. Sørensens ejendom overfor købmandsården. I 1885 erhvervede han skomagerforretningen i Nørregade 33, hvor Farsø MC i dag har til huse.

Med flytningen til nye lokaler skete der også en markant udvidelse af forretningsområderne, idet der foruden skomagerforretning også blev drevet cykelforretning og handel med hatte. Handelen med modehatte blev varetaget af Morten Nielsens hustru, Anne Marie.

 

 

Pioner pa området

Cykelforretningen var en af de første på egnen, og Morten Nielsen erhvervede sig også selv en motocykel. Den første tur på det motoriserede monstrum forløb dog ikke helt planmæssigt - turen endte brat i en stabel kasser og tønder ved købmand Christensens ejendom.

I 1911 var virksomheden så velkonsolideret, at man kunne rykke til nye lokaler i Farsø Afholdehotel lidt længere nede af gaden. Med til hotellet hørte ikke mindre end 30 tdr. land agerjord. Der blev opført bygning til brug ved landbruget, og selv om mange mente, at Morten Nielsen bredte sig over lige lovlig mange aktiviteter, gik det godt. Virksomheden blomstrede og udviklede sig.

Skomager, cykelhandler, modehandler, hotelvært og landmand var de titler, som den lokale iværksætter kunne bryste sig med, og der kom mere til, da han fik forhandling af Chevrolet. Selv om det meste udbredte transportmiddel på den tid var hesten, som gav Morten Nielsen gode indtægter ved opstaldning, var der dog noget som tydede på, at automobilerne var på vej frem for alvor.

Næste generation kommer til

I 1923 blev Morten Nielsen GM-forhandler. Forinden var familien blevet inddraget i forretningen, idet den ældste søn, H.P. Nielsen, stod for mekanikerværkstedet, medens den anden søn, Asmus Nielsen, fungerede som forretningsfører og tog sig af det regnskabsmæssige. Familiens to døtre, tvillingerne Martha og Louise,  havde opsyn med henholdsvis køkkenet i afholdshotellet og med skotøjsforretningen. En svigersøn var beskæftiget på reservedelslageret og i cykelforretningen. Dertil kom en stab af medarbejdere fra lokalsamfundet.

Forretningsområderne blev fortsat udvidet, således at man også solgte og servicerede vaskemaskiner og symaskiner.

 

Andel del følger senere