+45 24 85 12 70
Poul Jørgensen

Poul Jørgensen og Lokalhistorisk Arkiv Farsø


Af: Poul Thor Hansen


Historien om mejeribestyrersønnen fra Hallund ved Brønderslev der var meget jernbaneinteresseret som ung og gjorde karriere ved jernbanen og postvæsenet. Længe før han gik på efterløn, gjorde han et meget stort stykke arbejde som daglig leder af Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn.

P.E.B. Jørgensen blev født den 22. januar 1931 i Hallund, og efter endt skolegang i Østervrå Private Realskole, blev han pr. 1. august 1947 trafikelev ved Hjørring Privatbaner med tjenestested i Østervrå, Løkken og Pandrup. Allerede i 1949 blev der mindre at lave ved banerne og Hjørring Privatbaner skulle indskrænke, hvilket førte til at Jørgensen kom til Horsens Privatbaner pr. 1. april 1950. Her blev han trafikmedhjælper med tjenestested i Juelsminde. Året efter var Jørgensen tilbage i Vendsyssel, som trafikassistent ved Aalborg Privatbaner med tjenestested i Sæby, hvor han også træffer sin kone. Her var han så en årrække, alt imens han aftjener sin værnepligt bl.a. ved Den Danske Kommando i Itzehoe, Slesvig-Holsten. Et sted han gerne vendte tilbage til når der viste sig lejlighed. Inden han kom til Himmerland, tog han forskellige kurser ved Privatbaneskolen i Fåborg.

Den 1. december 1959 blev han stationsmester i Farsø og samtidig postekspeditør, idet Post- og Telegrafvæsenet havde til huse samme sted. På dette tidspunkt var Farsø Station, som følge af nedgang i godsmængde og passagerantal, nednormeret fra stationsforstander status til stationsmester status. Personalemæssigt var Farsø st. i de senere år normeret med stationsmester, trafikekspedient, portør og kontorfunktionær. Ved ferie, fridage og sygdom blev der sendt afløsere fra trafikafdelingen i Aalborg.

På billedet her ses Poul Jørgensen til højre sammen med Gunnar Dahl.

Jørgensen forblev på denne post til banen blev nedlagt 31. marts 1969, hvorefter han fortsatte som postekspeditør ved Farsø Postekspedition til han gik på efterløn i februar 1991. Stationsbygningen (tegnet af arkitekt Ejnar Packness, Aalborg) blev desværre revet ned i begyndelsen af halvfjerdserne, og en ny bygning blev opført på det gamle sporareal, så jernbanen ikke fremover ville kunne retableres. Med nedlæggelsen af jernbanen blev ligeledes tjenesteboligen opsagt, og familien flyttede i parcelhus i Fandrup.

Interessen for den vesthimmerlandske lokalhistorie havde han haft, længe før han blev efterlønsmodtager. Lokalhistorisk arkiv tog sin begyndelse i halvfjerdserne under ledelse af fhv. skoleinspektør Tom Christensen, der ved samme lejlighed tilførte arkivet mange værdifulde arkivalier. Jørgensen var med i bestyrelsen fra begyndelsen og i 1982 blev han formand, en post han beholdt til sin død i 2008 og som varede 26½ år, i sig selv ganske imponerende.

Når man i mere end tredive år har været en central figur i det lokalhistoriske arkiv, har arkivet og specielt Jørgensen været involveret i mange begivenheder, hvoraf blot nogle få skal nævnes her. Var der erhvervsmesser i byen, var Lokalhistorisk Arkiv der også, og ved lignende udstillinger af kulturel interesse havde man et godt samarbejde med Kulturelt Samråd, som oprettedes midt i firserne, og som havde flere midler at gøre godt med end Arkivet med sine daværende 50-60 medlemmer. Foredrag og skriverier var mangfoldige, som blandt andet artikel om en af Farsøs betydeligste mænd, landstingsmand og amtsrådsmedlem Jens Vestergaard (sygehuset og forlængelse af jernbanen Aars-Hvalpsund), Hvalpsund færgested, indlæg i Barn af Himmerland IX om ”Min tid ved Privatbanerne”, gamle postkort fra Farsø i bogform og endelig skal nævnes hans store bidrag til jernbanebogen ”Aars-Farsø-Hvalpsund Jernbane 1910-1969”, som hurtigt blev udsolgt. Dette blot for at nævne nogle af mange skriverier og indlæg, som fandt sted fra hans hånd gennem årene.

Foredragenes indhold og omfang var vidt favnende, alt afhængig af hvem der bestilte dem og som kunne være: Arkivet og dets virke, dyrlæge Hans Jensen herunder børnene Johannes og Thit, færgen ”Hvalpsund”. Fotoudstilling om Farsø Sygehus eller ustilling i Sparekassen Farsø om jernbanen. Når der var en anledning til at fremme interessen for det lokale, stillede Jørgensen velvillig op med de midler Arkivet nu engang rådede over, som ved ovennævnte og mange andre udstillinger.

Jobbet som arkivleder, kunne således nemt forenes med at holde foredrag med udgangspunkt i lokalhistorien og især med Johannes V. Jensens ”Himmerlandshistorier” som udgangspunkt samt andre koryfæer af nyere dato, som man nok i dag ville betegne landsbytosser eller særlinge på den positive måde, for ikke at tale om egnens kloge mænd og koner.

Byvandringer kunne også komme på tale, især bestilt af højskoler som interesserede sig for byens udvikling gennem tiderne. Disse byvandringer indbefattede som oftest dyrlægebørnene Johs. V og Thit Jensen, med anvisning af opholdssteder og afslutning ved mindestenen syd for byen. Som gammel jernbanemand, var Jørgensen også leveringsdygtig i foredrag om Hvalpsundbanen og dens betydning for Farsø og egnen den gennemløb.

Fra tid til anden har Arkivet skiftet navn og lige så mange tilholdssteder, som f.eks. den gang det hed Farsø Museumsforening, indtil Jørgensen fandt ud af, at byen ikke havde nogen museer, men blot samlinger.

For en vidende mand, hænger lokalhistorie og turisme godt sammen. Han var derfor tilknyttet turistforeningen som han passede en årrække, tillige med turisthytten i Hvalpsund. Turistforeningen var endvidere bindeled til Thit Jensen og Johs. V. Jensens mindestuer.

Bestyrelsesposter i en periode i Kulturelt Samråd og Johs. V. Jensen Museets Venner. Jørgensen var en grundig guide på mindestuerne, når disse fik besøg. Det må have glædet ham meget, at han fik ”Lederprisen 1996” af Sparekassen Farsø.

På grund af hans mange udadvendte jobs, bl.a. som foredragsholder og turistguide, kom Jørgensen i kontakt med mange mennesker. Han var en kendt skikkelse i bybilledet, og ikke mindst fordi han cyklede mellem Borgergade 37 i Fandrup og til Farsø, men han tog ofte omveje rundt om i det smukke landskab. Hans nørrejyske humor fornægtede sig ikke, om man nu kunne lide den eller ej.

Poul Jørgensen døde, 77 år gammel, den 23. september 2008 efter længere tids sygdom og efterlader sig en søn og fire børnebørn.

Poul Thor Hansen

April 2011.