+45 24 85 12 70
Topsmeden - Søren Christensen


 
Søren Christensen der var født i Pinstrup i 1900, kom som ung smedesvend til Farsø.

Den gamle smedje, Nørregade 71

I 1928 købte han af smedemester Pedersen den gamle smedje, som lå hvor Nørregade 71 (OK-tanken) ligger i dag (2020). Da der var flere smede i byen, og da denne smedje lå øverst i hovedgaden, blev Søren altid kaldt ”Topsmeden”.

I 1942 byggede han privatbolig på adressen Nørregade 78, og i 1951 nyt værksted og udstilling Nørregade 80 (lige overfor den gamle smedje).

Den gamle smedje var ikke velegnet til reparation af landbrugsmaskiner, og blev derfor revet ned i 1961.

Det nye værksted, bygget i 1951

Da det nye værksted blev taget i brug i 1951, satsede Søren Christensen både på salg og reparation af landbrugsmaskiner og biler, og han fik hurtigt forhandling af biler fra Dansk Oversøisk Motor Industri (DOMI), ligesom han fik forhandling af benzin, diesel og olieprodukter fra GULF.

I 1951 fik han også kontrakt med Aktieselskabet International Harvester Company om forhandling af traktorer og landbrugsmaskiner.

Handlen med bilerne ophørte sidst i 1950´erne, til fordel for handel og reparation af traktorer og andre landbrugsmaskiner, som var i en enorm vækst fra 1950´erne og frem.

Kunderne var i fokus, bl.a. startede Søren Christensen i 1955 med et årligt tilbagevendende arrangement på Farsø Hotel for landbrugskunderne. Arrangementerne var populære blandt kunderne - et år var der ca. 500 landmænd der deltog i festlighederne, der var en blanding af underholdning, bespisning og reklamer for nye produkter fra leverandørerne, og der blev altid afsluttet med dans. Disse ”Traktor-underholdningsaftener” blev afholdt i samarbejde med International Harvester, som jo var firmaets hovedleverandør af traktorer og landbrugsmaskiner.

I 1959 kom sønnerne Hardy og Charly med i virksomheden - Hardy som sælger og Charly styrede værkstedet. Søren Christensen døde i 1973, hvorefter sønnerne drev virksomheden videre, indtil 1988/89.